+995 32 ‎2 407 222

სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის (სტრატეგიის) 2021 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის წლიური ანგარიში

ჩამოტვირთვა