+995 32 ‎2 407 222

 

 


გიორგი ალიბეგაშვილი

თავმჯდომარე


 

სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების ზედამხედველობის სამსახური

 

თინათინ ბოლქვაძე

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის უფროსი

 გრიგოლ გვენეტაძე

ადმინისტრაციული სამსახურის
უფროსი

 
 

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

 მაკა თეთრაძე  

საინფორმაციო-ანალიტიკური
კვლევის მენეჯერი

 

მარინე ლურსმანაშვილი  

ფინანსური და შესყიდვების
მენეჯერი


ნანა აფხაძე   

ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი
ლაშა ჯაველიძე   

მედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 


დავით სირაძე  

იურისტი
ეთერ ჭურაძე

სპეციალისტი


სოფიო კობიაშვილი   

სპეციალისტი
ლადო ზირაქაშვილი

 

სპეციალისტი


ნინო აბესაძე   

სპეციალისტი