+995 32 ‎2 407 222

 

სპარსული ენის ბგერითი სისტემის ქართულად ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები 

ჩამოტვირთვა

იაპონური ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები

ჩამოტვირთვა

ჩინური ენის მარცვალთა სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები

ჩამოტვირთვა
არაბული ენის ბგერითი სისტემის ქართულად ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები 

ჩამოტვირთვა

ქართული ენის ბგერითიი სისტემის ლათინურად ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები

ჩამოტვირთვა

სომხური ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები

ჩამოტვირთვა

აზერბაიჯანული ენის ბგერითი სისტემის ქართულად ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები

ჩამოტვირთვა

ინგლისური ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები

ჩამოტვირთვა

ესპანური ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსლიტერაცია-ტრანსკრიფციის სახელმძღვანელო წესები

ჩამოტვირთვა

უკრაინული ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე  ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები 

ჩამოტვირთვა

ნიდერლანდური ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები

 ჩამოტვირთვა

გერმანული ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები

ჩამოტვირთვა

ფრანგული ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსლიტერაცია-ტრანსკრიფციის სახელმძღვანელო წესები  

ჩამოტვირთვა