+995 32 ‎2 407 222

სასარგებლო ბმულები

საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

თბილისის მერია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

სახალხო დამცველის აპარატი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

 

- სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

- დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

- შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

- საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

- სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

- სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

- სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი რუსთავის, ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებში

- სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის, მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქ. ქუთაისში

- სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი აბაშის, ზუგდიდის, სენაკის, მარტვილის, მესტიის, წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქ. ფოთში