+995 32 ‎2 407 222

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში ექსპერტთა კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა

3 დეკემბერს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში ექსპერტთა კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომაზე მიმდინარე საკითხებთან ერთად ექსპერტთა კომისიამ დაამტკიცა ქართული ენის ფლობის დონეების ზოგადი სტანდარტი. სხდომაზე ასევე მოისმინეს ინფორმაცია სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის პროექტის შესახებ.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის