+995 32 ‎2 407 222

შეხვედრა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სამისამართო სამსახურისა და სივრცითი ინფორმაციის სამსახურის წარმომადგენლებთან.

სახელმწიფო ენის დეპარტმანეტის თავმჯდომარემ და თანამშრომლებმა შეხვედრა გამართეს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სამისამართო სამსახურისა და სივრცითი ინფორმაციის სამსახურის წარმომადგენლებთან. განიხილეს ტოპონიმებისა და ქუჩების სახელდებისა და ტრანსლიტერაციის პრობლემები. დასახეს სამუშაო გეგმა იმ პრობლემათა მოსაგვარებლად, რომლებიც გვხვდება საქართველოს მიკრო- და მაკროტოპონიმებთან დაკავშირებით.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის