+995 32 ‎2 407 222

შეხვედრა სახალხო დამცველან არსებული ეთნიკური უმცირესობების საბჭოს წარმომადგენლებთან.

სახელმწიფო ენის დეპარტმანეტმა შეხვედრა გამართა სახალხო დამცველან არსებული ეთნიკური უმცირესობების საბჭოს წარმომადგენლებთან. შეხვედრის მონაწილეებმა იმსჯელეს სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის ორ მნიშვნელოვან მიმართულებაზე:


1) საქართველოში გავრცელებული ენების დაცვა, შესწავლა,დოკუმენტირება, პოპულარიზება;

2) სახელმწიფო ენ(ებ)ის სწავლება: ა) როგორც მშობლიური ენა, ბ) როგორც მეორე ენა; გ) როგორც უცხო ენა; ენის ტექნოლოგიების დამუშავება, განვითარება და დანერგვა.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის