+995 32 ‎2 407 222

საერთაშორისო კონფერენცია: ენები ციფრულ ერაში: თანამედროვე ტექნოლოგიები მწირრესურსიანი ენებისთვის

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი თანამონაწილე ორგანიზაციებთან ერთად აცხადებს თეზისების მიღებას ენის დამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიების, განსაკუთრებით, კი მწირი ენობრივი რესურსების მქონე ენებისათვის ტექნოლოგიების შექმნისა და გამოყენების საკითხებზე. 
კონფერენცია გაიმართება 2021 წლის 7 და 8 ოქტომბერს. 

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის