+995 32 ‎2 407 222

უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომა

2022 წლის 7 თებერვალს გაიმართა სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის (სტრატეგიის) უწყებათაშორისი საბჭოს მორიგი სხდომა, რომელზეც საბჭოს წევრებმა სახელმწიფო ენის სტრატეგიის მაკოორდინებელი ორგანოს - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის - თანამშრომლებთან ერთად განიხილეს სახელმწიფო ენის სტრატეგიის განხორციელების გზები და 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი

უწყებათაშორისი საბჭოს წევრები არიან: ყველა სამინისტროს წარმომადგენლები (მინისტრის მოადგილეები), სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე,  გიორგი ალიბეგაშვილი და სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისიის თავმჯდომარე -  მერაბ ჩუხუა. 

 

სახელმწიფო ენის სტრატეგიის სამდივნომ აქტიურად დაიწყო მუშაობა სტრატეგიის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის შედგენაზე. ამ მიზნით დაგეგმილია შეხვედრები საჯარო უწყებებთან

 

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის