+995 32 ‎2 407 222

პროექტი „გააგონე კომპიუტერს ქართული ხმა"

მიმდინარე წლის 29 ნოემბერს  გაიმართა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მოხალისეთა პროგრამის პროექტის გააგონე კომპიუტერს ქართული ხმა" პრეზენტაცია.

მოხალისე რაზმიკ ბადალიანმა დამსწრე საზოგადოებას გააცნო ლატფორმ Common Voice-ის გამოყენების წესები.

Mozilla Common Voice პროექტი არის წამოწყება, შეასწავლო მანქანებს როგორ საუბრობენ სინამდვილეში ადამიანები.  ეს არის  ხმის ჩანაწერების მონაცემთა კრებულ, რომელიც იქმნება მოხალისეების მასობრივი ჩართულობით.

შეხვედრაზე პრეზენტაციის მონაწილეებმა პრაქტიკულად გამოცადეს პროგრამის მუშაობის პრინციპები.

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს დეპარტამენტის მოხალისეთა პროგრამის შესახებ და მოხალისეთა მიერ სახელმწიფო ენის პოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილის მნიშვნელობაზე.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის