+995 32 ‎2 407 222

ტრეინინგი საჯარო სამსახურში დასაქმებული რედაქტორებისა და კორექტორებისათვის

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 2021-2030 წლების სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის (სტრატეგიის) 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საჯარო სამსახურში დასაქმებული რედაქტორებისა და კორექტორებისათვის ქართული სალიტერატურო ენის ახალი და განახლებული ნორმების გაცნობის, მათი დანერგვისა და გამოყენების მიზნით ატარებს ტრენინგებს. ტრენინგების ციკლი გაგრძელდება 14, 15 და 16 თებერვალს.
ტრენინგს უძღვება პროფესორი თინათინ ბოლქვაძე. 14 თებერვალს გაიმართა სატრენინგო კურსის ორი შეხვედრა.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის