+995 32 ‎2 407 222

სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისიის სხდომა

2024 წლის 5 მარტს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში გაიმართა სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისიის სხდომა. სხდომაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები: დაზვერვის, სამხედრო განათლების, საბრძოლო მომზადებისა და კოლექტიური წვრთნების ტერმინოლოგია; სახანძრო ექსპერტიზის ტერმინოლოგია; -ო და -ა პირის ნიშანთა მართლწერა დარგო - დარგა ტიპის ზმნათა წყვეტილის ფორმებში; რამდენიმე ქვეყნის სახელწოდებათა ცვლილება.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის