+995 32 ‎2 407 222

ქართულენოვანი ბეჭდური მასალის გაციფრულების სტანდარტიზაციის საკითხებზე სადისკურსი პლატფორმის მეორე სამუშაო შეხვედრა

 

მიმდინარე წლის 19 აპრილს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში სახელმწიფო ენის 2021-2030 წლების ერთიანი პროგრამის (სტრატეგიის) 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში გაიმართა ქართულენოვანი ბეჭდური მასალის გაციფრულების სტანდარტიზაციის საკითხებზე სადისკურსი პლატფორმის მეორე სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრის პარტნიორია ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა.შეხვედრაში მონაწილეობდნენ: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის, თსუ-ის ბიბლიოთეკის, მონაცემთა ანალიზის ლაბორატორიის, საქართველოს ეროვნული არქივის წარმომადგენლები.შეხვედრაზე სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თანამშრომელმა, ზურაბ ბარათაშვილმა წარადგინა მოხსენება გაციფრულების სტანდარტი“, რომელიც მოიცავდა ევროკავშირის მასშტაბით გაციფრულებასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს.  

 

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის