+995 32 ‎2 407 222

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ექსპერტთა კომისიის სხდომა

1 მაისს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ექსპერტთა კომისიის სხდომა გაიმართა.

 შეხვედრაზე კომისიის წევრებმა განიხილეს შემდეგი საკითხები:

1. ინფორმაცია რეკლამის კანონში შესატანი ცლილებების შესახებ;
2. ტრანსლიტერაციის არსებული წესები და პრობლემები;
3. ლიტვის რესპუბლიკის სახელდების საკითხი - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წერილის განხილვა;
4. თბილისის გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებების უცხოურ ენაზე წარმოდგენის საკითხი.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის