+995 32 ‎2 407 222

შეხვედრა სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან

 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციას და სპორტის ჟურნალისტებს შეხვდა.

 ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მოახლოებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი მუშაობს ფეხბურთის ტერმინოლოგიის სარეკომენდაციო სიტყვარსა და ქართულ ენაზე ტრანსლიტერაციის წესებზე.

 სამუშაო შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა:

 ქართული საფეხბურთო ტერმინოლოგიის პოპულარიზაცია, არსებულის შენარჩუნება, გამდიდრება და გათანამედროვება.

 ტრანსლიტერაციის წესების მიხედვით საფეხბურთო ნაკრებთა, მწვრთნელთა, მსაჯთა საკუთარი სახელების ქართულად მართლებულად გადმოცემა.

 სინტაქსური და სტილისტური შეცდომების შესწორება.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის