+995 32 ‎2 407 222

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თანამშრომელთა ტრენინგი

8 ივნისს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრში - ,,საქპატენტი“ სპეციალური ტრენინგი ჩატარდა.

 ტრენინგი ეხებოდა სასაქონლო ნიშნის სახეებს, მისი რეგისტრაციის, ტრანსლიტერაციისა და თარგმანის პრობლემებს.

 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თანამშრომლები გაეცნენ სასაქონლო ნიშნის სახეებს, მათი რეგისტრაციის წესებსა და დაცული და დაუცველი ნაწილების ამოცნობისა და გამოხატვის საშუალებებს.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის