+995 32 ‎2 407 222

სადისერტაციო კომისიის სხდომა

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, გიორგი ალიბეგაშვილი საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში სადისერტაციო კომისიის სხდომას დაესწრო. 2018 წლის 30 მაისის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის მიერ სადისერტაციო კომისიის სხდომის თავმჯდომარედ პროფესორი გიორგი ალიბეგაშვილი დაინიშნა.სადოქტორო სადისტერტაციო ნაშრომი დაცვაზე წარადგინა სვეტლანა ბარბაქაძემ თემაზე „ქართული ლიტერატურის ინგლისურენოვანი თარგმანის პრობლემატიკა მე-20 საუკუნეში (დავით ლანგის თარგმანების მიხედვით)“.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის