+995 32 ‎2 407 222

ექსპერტთა კომისიის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა

 22 ივნისს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში ექსპერტთა კომისიის სამუშაო ჯგუფის კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა. სამუშაო შეხვედრის თემა იყო ინგლისური ენის ბგერითი სისტემის ქართულად ტრანსლიტერაციის წესებში ცვლილებების საკითხი.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის