+995 32 ‎2 407 222

საქართველოს სუმოს ფედერაციის ხელმძღვანელი ლევან ცაგურია (კოკაი) სუმოს ქომაგთა კლუბთან ერთად სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს ეწვია

საქართველოს სუმოს ფედერაციის ხელმძღვანელი ლევან ცაგურია (კოკაი) სუმოს ქომაგთა კლუბთან ერთად სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს ეწვია. შეხვედრაზე ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს სუმოს ტერმინოლოგიის ცნობარის შექმნაზე. ცნობარის მიზანია დაინტერესებულ მკითხველს გააცნოს სუმოს ტერმინები და მათი აღწერილობა ქართულად. ეს სვამს იაპონური ენის ბგერათა სისტემის ქართული ტრანსლიტერაციის საკითხს, რომელშიც აუცილებელია იაპონური და ქართული ენების სპეციალისტთა ერთობლივი მუშაობა.ცნობარი დააინტერესებს როგორც სპორტსმენებს, სუმოს ქომაგებს, ასევე მკითხველთა ფართო წრეს.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის