+995 32 ‎2 407 222

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ექსპერტთა კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა

2018 წლის 20 ივლისს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ექსპერტთა კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომაზე იმსჯელეს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული ინგლისური ბგერითი სისტემის ქართულად გადმოცემის განახლებული წესებზე. განხილვის შემდეგ კომისიამ კენჭისყრით დაამტკიცა ინგლისურიდან ქართულ ენაზე ტრანსლიტერაციის განახლებული და შევსებული წესები.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის