+995 32 ‎2 407 222

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სარეკლამო და მარკეტინგულ კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდა

 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სარეკლამო და მარკეტინგულ კომპანიებს ხვდება. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თანამშრომლები სარეკლამო კომპანია „ალმას“ წარმომადგენლებს შეხვდნენ.შეხვედრაზე განიხილეს მოქმედი საქართველოს კანონი სახელმწიფო ენისა და რეკლამის შესახებ, ტრანსლიტერაციის წესები და სალიტერატურო ნორმები, რომლებიც დაცული უნდა იყოს სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების დამზადების დროს. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი და სარეკლამო კომპანია „ალმა“ შეთანხმდნენ სამომავლო თანამშრომლობაზე. სარეკლამო და მარკეტინგულ კომპანიებთან შეხვედრები მიზნად ისახავს საჯარო ინფორმირებისათვის განკუთვნილი წარწერების, აბრებსა და სარეკლამო ბანერებზე ქართულენოვანი წარწერების მოწესრიგებას. „ალმა“ საქართველოში წამყვანი კომპანიაა გარე რეკლამის ბაზარზე. კომპანიას აქვს თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში რეკლამის განთავსების ექსკლუზიური უფლება და ამიერკავკასიაში ყველაზე მაღალტექნოლოგიური სტამბა „DGM“.დღეს კომპანიის მფლობელობაში არსებული ბილბორდები როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქშია განთავსებული.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის