+995 32 ‎2 407 222

ენების ეროვნული ინსტიტუციების ევროპის ფედერაციის 21-ე კონფერენცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 ევროპის ენის ეროვნული ინსტიტუტების ფედერაცია (EFNIL) და საქართველოს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 2024 წლის 23-25 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

 მართავენ ერთობლივ საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე - ლინგვისტური მრავალფეროვნება და ენობრივი დაგეგმვა.

 კონფერენციაზე ყურადღება გამახვილდება ლინგვისტური, ტექნოლოგიური, საკანონმდებლო და საგანმანათლებლო პრობლემების წილზე ლინგვისტური მრავალფეროვნებასა და კონფერენციის ძირითადი თემებია:

 ენობრივი უმცირესობები და უმრავლესობები: ევროპის ქვეყნების პრაქტიკა.

 მულტილინგვიზმი და ენობრივი მრავალფეროვნება: ყოველდღიურ ცხოვრებაში, საკლასო ოთახში, სამუშაო ადგილზე და სხვადასხვა კულტურულ გარემოში.

 სოციალური და ტექნოლოგიური ფაქტორების გავლენა ენობრივ მრავალფეროვნებაზე: ენის გამოყენებასა და ენობრივ მრავალფეროვნებაზე მოქმედი სოციალური და ტექნოლოგიური ფაქტორები.

 მრგვალი მაგიდა: ენობრივი მრავალფეროვნების როლი ენობრივ პოლიტიკასა და ენობრივ დაგეგმარებაში.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის