+995 32 ‎2 407 222

სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის (სტრატეგიის) 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა უწყებათაშორისი საბჭოს წევრებთან, პასუხისმგებელ და პარტნიორ უწყებებთან მჭიდრო თანამშრომლობით მოამზადა სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის (სტრატეგიის) 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტიპოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის მე-11 დანართის შესაბამისად, იწყება სამოქმედო გეგმის პროექტის საჯარო განხილვასახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა უწყებათაშორისი საბჭოს წევრებთან, პასუხისმგებელ და პარტნიორ უწყებებთან მჭიდრო თანამშრომლობით მოამზადა სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის (სტრატეგიის) 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტიპოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის მე-11 დანართის შესაბამისად, იწყება სამოქმედო გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა.  სამოქმედო გეგმის პროექტთან დაკავშირებით მოსაზრებებისა და წინადადებების წარმოდგენა შესაძლებელია ელექტრონულ მისამართზეstrategiissamdivno@gmail.com არა უგვიანეს 2023 წლის 15 მაისისა.

 

ჩამოტვირთვა

 

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის