+995 32 ‎2 407 222

გეოგრაფიულ სახელთა მართლწერისა და ტრანსლიტერაციის საკითხების შესახებ

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი აგრძელებს მუშაობას გეოგრაფიულ სახელთა მართლწერისა და ტრანსლიტერაციის საკითხებზე. საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის „ხედვა 2030-ის“ ფარგლებში დეპარტამენტის ქმნის საკუთარი სახელების სარეკომენდაციო ბაზას. ბაზის შედგენაზე სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად მუშაობენ: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვადასხვა კვლევითი ინსტიტუტის, სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის თანამშრომლები. სარეკომენდაციო ბაზაში შესული იქნება საქართველოს გეოგრაფიული სახელთა შესახებ ონომასტიკურ და ორთოგრაფიულ ინფორმაციას. საკუთარი სახელების სარეკომენდაციო ბაზა განთავსდება სახელმწიფო ენის პორტალზე.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის